Grenzhoppers School

De Grenzhoppers School (GS) verbindt internationale professionals van vakinhoudelijke opleidingen, lesmodules en workshops met maatwerkprogramma’s voor regionale ondernemers. Het centrale onderwerp is het zakendoen tussen Nederland en Duitsland. Onderwerpen zijn taal, cultuur, marketing en communicatie, personeel en arbeidsrecht, recht en financiën. Aanvullend hierop creëert de GS een netwerk voor ondernemingen met werkbezoeken en praktijkopdrachten die aansluiten bij de leerstof.

De GS is het intermediair tussen de marktbehoefte en de diverse aanbieders en vormt een centraal en herkenbaar aanspreekpunt.

De visie van de Grenzhoppers School op het ondersteunen van het grensoverschrijdend zakendoen tussen Nederland en Duitsland vv is samen te vatten in drie elementaire uitgangspunten:

  1. Gebruikmaken van bestaande kennis en kunde; samenwerken met de meest geschikte partijen in de markt
  2. Toegankelijk maken voor de doelgroepen door de GS dicht bij markt te laten opereren tegen een laagdrempelige prijs.
  3. Meer bieden dan alleen een opleiding, maar het toevoegen van netwerken en contactmomenten en waar mogelijk matchmaking.