Zoeken

SYMPOSIUM: SAMENWERKEN MET NIEUWKOMERS

Op 7 juni a.s. organiseert het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa, met als lead-partner DKK Gelderland, het symposium Samenwerken met nieuwkomers. De Universiteit Utrecht brengt kennis in van het project Welcoming Spaces.

Net als in andere Europese landen hebben Nederland, Duitsland en Belgi├ź te maken met nieuwkomers. Dat kunnen arbeidsmigranten zijn of vluchtelingen/statushouders. Hoe worden die nieuwkomers betrokken in onze lokale gemeenschappen? Zien we hun komst als last of als een welkome aanvulling? En hoe zien de nieuwkomers zelf hun rol in de lokale gemeenschap? Hoe vinden we aansluiting bij elkaar? Tijdens het symposium wordt inzichtelijk gemaakt hoe we met wederzijds inspanning de inbedding van nieuwkomers in de gemeenschap op een positieve manier kunnen vormgeven.

Meer informatie over het programma en de mogelijkheid tot aanmelden vind je hier: Symposium: samenwerken met nieuwkomers – SBE (sbeeurope.eu), sbeeurope.eu