Zoeken

Grensoverschrijdende samenwerking van 13 gemeenten wordt voortgezet

Het netwerk “Grenzhoppers” ondertekent het ambitiedocument 2023-2026 in Bocholt

Bocholt. De burgemeesters van in totaal 13 gemeenten in het Duits-Nederlandse grensgebied, die samenwerken onder de gemeenschappelijke titel “Grenzhoppers” hebben onlangs op een vergadering in Bocholt het “Ambitiedocument Grenzhoppers” ondertekend. Het document regelt de grensoverschrijdende samenwerking voor de jaren 2023-2026 en is een voortzetting van het eerste strategiedocument uit 2017.

Deelnemende gemeenten

De samenwerking van het gemeentelijk initiatief wordt gedragen en ondersteund door de stuurgroep “Grenzhoppers”, bestaande uit de burgemeesters van de betrokken gemeenten. De “Grenzhoppers”-gemeenten aan Nederlandse zijde zijn Aalten, Berkelland, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Aan Duitse zijde nemen de steden Bocholt, Borken, Isselburg en Rhede deel, evenals de gemeente Südlohn en de stad Vreden aan het netwerk. De Kreis Borken en de EUREGIO zijn als adviserende leden betrokken.

Versterking en bevordering van het grensgebied

Het doel van de “Grenzhoppers” is het versterken en bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking in de directe grensregio van de Achterhoek en de Kreis Borken, door ontmoetingen, uitwisseling van informatie en vooral gezamenlijke projecten. Naast de gemeenten zijn ook bedrijven, onderwijsinstellingen en andere sociale en culturele organisaties uit het Duits-Nederlandse grensgebied betrokken bij het netwerk.

Projecten op operationeel niveau

De samenwerking van de “Grenzhoppers” wordt op operationeel niveau gestuurd door coördinatoren. Vanuit de deelnemende gemeenten worden personen benoemd die regelmatig bijeenkomen. Op vrijwillige basis kunnen thematische werkgroepen worden gevormd om de grensoverschrijdende samenwerking op specifieke terreinen te structureren, ideeën en initiatieven te presenteren of gezamenlijke projecten te realiseren.

Netwerkbijeenkomst van de Grenzhoppers in Groenlo

De stuurgroep “Grenzhoppers” komt minstens twee keer per jaar bijeen om de huidige prioriteiten in de grensregio in het algemeen en de activiteiten van de “Grenzhoppers” in het bijzonder te bespreken en af te stemmen. De focus van de Grenzhoppers ligt met name op netwerken en verbinden. De eerstvolgende Grenzhoppers-netwerkbijeenkomst vindt plaats op donderdag
16 november 2023, van 10.00 tot 14.00 uur, bij “Brouwersnös” in Groenlo (Nederland). De bijeenkomst is openbaar. Burgers of organisaties die zich al bezighouden met grensoverschrijdende samenwerking of in de toekomst willen deelnemen, worden hiervoor van harte uitgenodigd. Aanmelding is mogelijk vóór 9 november 2023 via e-mail bij Alexandra Arens, [email protected].